Europe, Poland, Silesia, Wroclaw, Zbigniew Halat Photography
Page 20 Page 21 Page 22

Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20, considering the pros and cons of having children during early adulthood. Fine art photography by Zbigniew Halat
Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20, considering the pros and cons of having children during early adulthood.

Portal domu Rybisza, Wrocław: najwcześniejsza (1526 - 1531) na świecie wizualizacja przyszłych rodziców afirmacji ich oczekiwanego potomka. Portal of Rybisch's house. Wroclaw, Poland: the world's earliest (1526 - 1531) visualization of parents-to-be affirmations of their expected offspring. Portál domů Rybiša. Vratislav, Polsko: na světě nejdříve (1526 - 1531) vizualizace budoucích rodičů afirmace jejich  očekávaného potomka. Portal am Rybisch-Haus, Breslau, Polen: Der weltweit frühesten (1526 - 1531) Visualisierung der zukünftigen Eltern Affirmationen ihrer erwarteten Nachwuchs. Fine art photography by Zbigniew Halat
Portal domu Rybisza, Wrocław: najwcześniejsza (1526 - 1531) na świecie wizualizacja przyszłych rodziców afirmacji ich oczekiwanego potomka. Portal of Rybisch's house. Wroclaw, Poland: the world's earliest (1526 - 1531) visualization of  parents-to-be affirmations of their expected offspring. Portál domů Rybiša. Vratislav, Polsko: na světě nejdříve (1526 - 1531) vizualizace budoucích rodičů afirmace jejich očekávaného potomka. Portal am Rybisch-Haus, Breslau, Polen: Der weltweit frühesten (1526 - 1531) Visualisierung der zukünftigen Eltern Affirmationen ihrer erwarteten Nachwuchs.

xxx

Page 21,  Go to Page  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
V 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Europe, Poland, Silesia, Wroclaw, Zbigniew Halat Photography Europa, Polska, Śląsk, Wrocław, Fotografia Zbigniewa Hałata