Europe, Poland, Silesia, Wroclaw, Zbigniew Halat Photography
Page 7 Page 8 Page 9

Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20. A marriageable maiden of the highest  ambitions and expectations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20. A marriageable maiden of the highest  ambitions and expectations.
The photograph above, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1782'Photogenic' (which generated 67 million votes), and out of 84 thousand photos from 39 countries  has been selected for digital exhibition at the Gora Gallery, Montreal, Canada, on November 19 - 21, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1782. miejsce w konkursie fotograficznym 'Fotogeniczny' (który wygenerował 67 milionów głosów) i spośród 84 tysięcy zdjęć z 39 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Gora Gallery, Montreal, Kanada, 19 - 21 listopada 2020 r.

The highest building in Poland, the Sky Tower. Can't afford a flat on the highest floor possible? Well, visit the viewing platform for Poland's best panorama. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The highest building in Poland, the Sky Tower. Can't afford a flat on the highest floor possible? Well, visit the viewing platform for Poland's best panorama.

xxx

Page 8,  Go to Page  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
V 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Europe, Poland, Silesia, Wroclaw, Zbigniew Halat Photography Europa, Polska, Śląsk, Wrocław, Fotografia Zbigniewa Hałata